La meva primera nòmina

Ja he cobrat la primera nòmina sencera. Agost 2011.

Ara doncs és un bon moment de parlar de transparència. Ho vaig prometre en campanya. En aquest cas de transparència sobre el que cobren els càrrecs electes de l’Ajuntament d’Òdena.

Tenint en compte que aquest espai és un bloc personal em cenyiré a parlar de la meva nòmina i fer les comparacions que crec escaients.

Després de la constitució dels nous consistoris els nous equips de govern van establir els sistemes de retribució. Abans de les vacances va córrer molta tinta respecte les retribucions que es van establir per nous regidors i alcaldes en molts ajuntaments. Salaris amunt, salaris avall, indemnitzacions, dietes, etc van ser temes debatuts amb acalorament i sovint amb demagògia i mitges veritats.

Jo he esperat a tenir la meva primera nòmina d’un mes sencer (Agost 2011), per fer-la pública,  per explicar què penso i expressar la meva opinió.

En algun mitjà va sortir un comentari curiós alabant la decisió de l’anterior alcalde Francisco Guisado perquè abans de les eleccions (3 dies) ell havia publicat la seva nòmina. En el mateix comentari ja es demanava a veure quan tardaria jo en publicar la meva nòmina. El Francisco Guisado va tardar 8 anys en fer pública la seva nòmina. Jo publico avui la meva primera nòmina, dos mesos només he tardat.

La meva retribució va ser aprovada pel ple municipal del 4 de juliol i és de 34.448,54€. (acord ple 4/07/2011).

Abans d’avançar i fer comparacions voldria dir que parlaré sempre de salaris bruts (abans d’impostos) de manera que els comparacions sempre seran seguint el mateix criteri. Parlar de salaris mensuals, nets, números de pagues, és sempre confús si no es donen totes les dades, cosa que es fa sovint quan es vol confondre i fer demagògia.

Com es pot comprovar en l’acord del ple del 4 de juliol de 2011 es diu que la dedicació serà exclusiva, el que vol dir que se suposa que haig de dedicar 37,50 hores setmanals a la meva feina a l’Ajuntament. Siguin poques o moltes, són les hores que treballa el personal de l’Ajuntament. De moment no he fet cap setmana de 37,50 hores ja que totes han superat amb escreix aquesta xifra.

Ja tenim doncs que la meva dedicació és completa (corregida i augmentada, però no em queixo ja que ho faig de gust i perquè vull).

Les àrees de les que em responsabilitzo en l’equip de govern són les d’Urbanisme, Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Turisme i Serveis i Manteniment.

El pacte de govern estableix que durant els dos primes anys l’alcaldia serà responsabilitat de Carles Casanova i els dos darrers anys l’alcalde seré jo.

En el programa electoral de CiU, sota el que jo em presentava, dèiem textualment que “reduirem els sous del càrrecs electes un 15%”.

Entenc que la meva retribució és equivalent en responsabilitats i dedicació a la que tenia l’anterior alcalde del PSC Francisco Guisado (ara encara no soc alcalde però ho seré el 2013.

Segons es pot llegir en l’acta del ple del 8 de juny de 2010, la retribució de l’alcalde Guisado passava a ser de 40.527,61€ bruts any. Aquest acord del ple es va fer en el moment que l’administració de Zapatero va baixar els sous de funcionaris i càrrecs electes. Com es pot veure en la mateixa acta la retribució del Francisco Guisado el seu sou va baixar un 7%, el que vol dir que amb anterioritat a l’1 de juny de 2010 el salari de Francisco Guisado era de 43.578,08€ bruts any. Segons les seves nòmines que ell mateix va publicar i repartir per tot el municipi en paper abans de les eleccions i que encara podeu trobar a la web del PSC, la dedicació era d’un 75% de la jornada setmanal, és a dir 30 hores/setmana.

Tot i que ara ja no consta a la web de l’ajuntament el Francisco Guisado tenia les àrees d’alcaldia i urbanisme. Les altres àrees eren responsabilitat dels altres regidors del govern del PSC.

En una operació ben senzilla es pot veure com si als 40.527,61€ que cobrava el Francisco Guisado abans de les eleccions li traiem un 15% (promesa electoral de CiU) queden els 34.448.54€, que és el que jo cobro, per tant jo cobro un 15% menys que el Francisco Guisado. De fet cobro un 20,95% menys que el que va cobrar el Francisco Guisado en el període 6/2007 a 6/2010.

Encara hi ha una altra cosa curiosa. Ja he dit que encara no he aconseguit fer una setmana de 37,50 hores de treball ja que sempre em passo. Vull pensar que el Francisco Guisado també hi dedicava força temps. En qualsevol cas, i com es pot veure en les nòmines que ell mateix va distribuir, la seva dedicació era teòricament de 30 hores/setmana.

No demano cap medalla ni que ningú em feliciti. Només demano que les coses que es diguin siguin certes i que es comparin amb dades objectives que són les que a dia d’avui tenim publicades amb el salari brut, dedicació setmanal i àrees de responsabilitat. D’aquí a quatre anys ja compararem la qualitat del treball i la feina feta. Dir que el Francisco ho ha fet molt bé i que jo ho faré molt malament em sembla una mica agosarat.

Si el Francisco es mereixia la retribució que cobrava, amb la dedicació que tenia i les àrees de les quals era responsable, només demano confiança i que a mi se’m jutgi d’aquí a quatre anys. En qualsevol cas només demano el mateix tracte que va tenir el Francisco Guisado quan va assumir el govern. Ningú va criticar llavors el seu salari i ningú va prejutjar si la feina la faria be o malament.

Per acabar i per dir-ho en una sola frase (això si una mica llarga):

Jo cobro exactament un 15% menys que el Francisco Guisado (un 20,95% menys que ell en el període 2007-2010), treballo suposadament 37,50 hores/setmana contra les 30,00 que  suposadament treballava el Francisco Guisado i porto les àrees d’Urbanisme, Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Turisme i Serveis i Manteniment (el 2013 a més portaré l’alcaldia), quan el Francisco Guisado només portava l’Alcaldia i Urbanisme.

 

NOTA1: Tot i que no consta en l’acord de govern ja avanço que la meva retribució no variarà quan sigui alcalde a partir del 2013.

NOTA2: Ni el Francisco Guisado cobrava per assistència a plens i altres reunions ni jo ho faré ja que en tots els casos queden incloses en la retribucions.

NOTA3: el Francisco Guisado cobrava dietes per desplaçament com les cobraré jo, les cobren tots els funcionaris de l’Ajuntament i les cobren tots els treballadors de món quan es desplacen per compte de qui treballen. Algú pensa que hem d‘anar a Barcelona pagant el viatge i altres despeses de la nostra butxaca?

 

DOCUMENTS DE CONSULTA

La meva primera nòmina Agost 2011

Acord del Ple amb retribució bruta anual de Francisco Guisado ple municipal 4 de juliol de 2011 (pgina 3 punt 5)

Acord ple 4 de juliol de 2011 amb la retribució anual de Pep Solé (pàgina 15, punt SEGON)

Publicació del PSC amb les nòmines de Francisco Guisado amb dedicació segons s’indica de 30 hores