Els nous valors cadastrals d’Òdena I (de les construccions)

13En el meu darrer escrit explicava que la nova ponència de valors cadastrals d’Òdena estava feta.

Ara toca explicar aquests nous valors per veure d’on venim i on hem arribat enguany i començaré en aquest escrit per explicar que ha passat amb el valors de les construccions.

Una primera observació que cal fer és que en 6 anys, que són els que han passat des de la revisió de 2007, el Ministeri ha variat alguns criteris a l’hora de calcular els valors. Així, les zones de valors d’un mateix nucli de població que abans tenien valors diferents, ara s’agrupen i es fan zones més grans (amb valors iguals).

A Òdena, per exemple hi ha havia 3 zones de valor que ara s’han agrupat en una sola. Ja el 2009 en la revisió de valors d’Igualada, es va poder comprovar com la línia ja anava cap a grans zones. Igualada té una gran zona amb valor igual per tots els immobles) que va del Rec fins l’Avinguda Barcelona i del Carrer Pau Casals (cementiri) fins al Carrer Comarca. És una gran zona que inclou probablement el 80% dels immobles del municipi.

També han variat alguns criteris a l’hora de definir si el sòl duna zona es calculava com a sòl amb valor repercutit o en valor unitari. És complicat d’explicar, però aquest nou criteri ha comportat que en el nucli antic de l’Espelt hagi passat de ser calculat com a sòl repercutit a sòl unitari.

VALORS DE LES CONSTRUCIONS

Tot i que els valors de construcció aplicats el 2007 ningú els discutia, els odenencs es trobaran que el valors de les construccions ha baixat. Hi ha dues raons que ho expliquen.

Per un costat les construccions són 6 anys més antigues i, en trams de 5 anys, s’apliquen reduccions de valors com a conseqüència de l’antiguitat. Per tant, totes les construccions passen a tenir entre un 6 i un 8% de reducció en el seu valors.

Per altra part, l’any 2007 a les construccions se’ls aplicava un concepte que al Ministeri anomena G+B (Gastos + beneficios) que s’aplica sobre el valor de la construcció. Aquest coeficient multiplicador era per totes les construccions de 1,40. Enguany, aquest coeficient, segons la categoria de l’immoble, va de 1,20 a l’1,30.

En resum, totes les construccions baixen de valor entre un 5 i un 15%.

En el proper escrit entraré plenament amb els nous valors del sòl.

Aprofito aquest escrit per dir que el proper dimecres dia 28 d’agost des del Govern d’Òdena explicarem als ciutadans els nous valors cadastrals en una Reunió Informativa  (la cinquena que fem aquest Govern)

Lloc: Teatre Centre Unió

Hora: 8 del vespre

One thought on “Els nous valors cadastrals d’Òdena I (de les construccions)

Comments are closed.