Els nous valors cadastrals d’Òdena II (dels solars)

En el meu escrit anterior explicava els nous valors de les construccions.

Ara toca explicar aquests nous valors del sòl o solars per veure d’on venim i on hem arribat.

 

VALOR DEL SÒL

Aquí és on hi ha el gran canvi i on s’ha corregit el greu error del 2007. És cert que el valor del sòl urbà ha baixat i també és cert que el 2007 ningú prèvia la baixada que hi hauria. Això no m’impedeix afirmar que els valors del sòl que es van establir per Òdena el 2007 estaven absolutament allunyats de la realitat (ja inclús de la realitat del 2007). El 2009, quan es van fer les revisions de La Pobla de Claramunt i d’Igualada, es van veure valors quatre vegades més baixos que els que només dos anys abans s’havien posat a Òdena.

Per entendre els nous valors dels sòl cal separar les dues tipologies de sòl ja que els seus valors no son comparables entre si.

Sòl de Repercussió

S’anomena sòl de repercussió els sòl que es tot edificable, sempre és clar dins dels límits de les normes urbanístiques de la zona. Tenen valor de repercussió, per exemple, els blocs de pisos i les cases típiques dels carrer d’Òdena que son adossades i alineades al carrer, encara que siguin unifamiliars.

Sòl Unitari

S’anomena sòl Unitari el que segons les normes urbanístiques no es tot edificable. Generalment és el que s’aplica a les urbanitzacions, com la de l’Espelt (on només el 40% de la parcel·la es edificable) o Puig Rabat. Les parcel·les industrials del Pla de les Gavarreres també tenen sòl que es considera Unitari ja que només el 60% de la superfície es pot construir.

El sistema de càlcul és coherent ja que no considera al mateix preu un sòl en una parcel·la el 100% de la qual s’hi pot construir que els sòl d’una parcel·la on només el 40% del sòl es pot construir, i sovint amb unes limitacions de només planta baixa i 1 pis.

Aquí podeu veure el quadre de les diferents zona en sòl calculat per Repercussió.

Repercusio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podeu veure el quadre de les diferents zona en sòl calculat per Unitari.

Unitari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unes primeres consideracions que es desprenen dels dos quadres amb els nous valors.

Com ja vaig dir en l’escrit anterior, Òdena ha passat de tenir 3 zones diferenciades a una sola zona en sòl de Repercussió. Passen d’uns valors que anaven d’entre 1.088 i 883€/m2 a 210€/m2

Algunes zones com el nucli antic de l’Espelt, passen de ser calculades com a sòl per Repercussió a sòl Unitari. El cadastre aplica aquí una nova manera de calcular els nuclis antics que han preservat una estructura constructiva amb immobles antics que no complirien les normes urbanístiques actuals. Sovint són habitatges que no estan alineats en el carrer i a més amb profunditats des les construccions que actualment no serien possibles. Així, l’Espelt passa de 1.088€/m2 quan es calculava per sòl de Repercussió a 80€/m2 ara qeu es calcula per sòl Unitari. Aquests valors en canviar de tipologia no són comparables entre si. Tot i que el canvi de criteri del Cadastre em va sorprendre, entenc el nou criteri que comparteixo i em sembla més just. El nou criteri s’aplica ja des de fa uns anys en els petits pobles que mantenen una estructura antiga i compacta i amb poques edificacions noves.

 

M’ha semblat adient posar a continuació els quadres (Unitari + Redels nous valors d’Òdena en comparació amb els valors més rellevants d’Igualada i La Pobla de Claramunt, fruit de les respectives revisions de 2009. El lector podrà jutjar per si mateix.

PoblIGD

PoblaIgd Unitari

Qui vulgui conèixer el text de la nova Ponència de Valors, els mapes de les zones i la Memòria completa la trobarà a la web de cadastre AQUÍ.

Aprofito aquest escrit per dir que el proper dimecres dia 28 de setembre des del Govern d’Òdena explicarem als ciutadans els nous valors cadastrals. Serà en la Reunió Informativa  (la cinquena que fem el Govern)

Lloc: Teatre Centre Unió

Hora: 8 del vespre