TRANSPARÈNCIA en majúscules

En el meu darrer post parlava de transparència en motiu de la meva primera nòmina.

Ara em ve de gust parlar de TRANSPARÈNCIA en lletres majúscules i més concretament enfocada a la informació que es dona la web de l’Ajuntament d’Òdena www.odena.cat

Ens els darrers anys sovint m’havia queixat de la manca de transparència de les administracions. També de la manca de transparència de l’Ajuntament d’Òdena. Em sembla recordar que la web actual es va posar en marxa deu fer cosa d’any i mig. Va millorar molt l’anterior que era un desastre. Tot i així, a mi personalment, la nostra web no m’agrada. A curt termini no veig que sigui el moment de tornar-la a canviar però si  en canvi d’exprimir-la al màxim.

La millor arma perquè les administracions siguin transparents és donar el màxim d’informació i donar-la bé. Internet és un mitjà esplèndid i barat per ser transparent amb la informació i amb la gestió. No se si l’anterior govern era corrupte o no. Vull pensar que no. En qualsevol cas segur que no era transparent. Quantes vegades vaig haver de demanar les actes dels plens ja que ni tan sols això es publicava a la web…..

Ja en aquest bloc els ciutadans poden veure la meva agenda política de treball (veure menú de l’esquerra). La web actual d’Òdena no permet aquest espai.

Per mesurar la transparència de les administracions existeix un organisme que es diu Transparency International www.transparency.org (a Espanya www.transparencia.org.es/ que publica els requeriments que han de tenir les diferents administracions per ser espais d’informació amb transparència. L’objectiu de Transparency International és combatre la corrupció de les administracions.

Pel que fa a l’àmbit municipal els requeriments el podeu trobar al “Cuadro general de indicadores ITA 2010”.

Al ranking d’ajuntaments més transparents del 2010 es veu que només Bilbao, Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa Maria, Sabadell i Sant Cugat tenen una puntuació de 100. No us penseu que sigui fàcil obtenir la puntuació de 100. Donostia i Càdiz, per exemple, estan per sota de 50, València per sota de 40 i Salamanca per sota 30.

I Òdena? Malament. Per plorar. Molt malament. Per dimensió Òdena no és dels municipis controlats per Transparència Internacional que només vigila capitals de província i municipis grans.

Cal fer esment que una part dels requeriments degut a la dimensió del municipi no els podríem complir ni volent. Són requeriments per municipis grans amb dades que no es corresponen amb un municipi de la dimensió d’Òdena.

Però com que els indicadors són coneguts ens hem posat a veure com estàvem.

En el quadre es pot veure on estem. El passat mes de juliol obteníem un ridícul 30,59.

Els suspens en transparència econòmica i financera és estrepitós!! Un 10 sobre 100. Informació sobre pressupostos i la seva liquidació, informació de despeses per habitant, deutes que tenim son simplement inexistents.

És evident que els mitjans econòmics i el volum d’informació d’ajuntaments grans, mitjans i petits difereix enormement. Les comparacions per tant són complicades i fins i tot impossibles..

No obstant i això crec que cal ser ambiciosos. El primer que he encarregat és una auto avaluació per mesurar el compliment dels requeriments. Potser l’aplicació web que ara tenim no permet arribar a 100, potser ni tan sols hi arribarem mai ni amb una aplicació web nova. Cal posar objectius a curt, mig i llarg termini i, com tots el objectius, aquests han de ser assolibles.

A curt termini i amb la web actual hem de mirar de superar una puntuació de 50 com a mínim i esperem arribar a 60 en un termini ben curt. En el moment que sigui possible fer una nova web l’objectiu hauria de ser 100, però em donaria per satisfet si en el decurs dels 4 anys de govern som capaços d’arribar a 90.

Em sorprèn que ja en dos mesos l’oposició m’ha retret  que pregonàvem transparència en campanya i que no la apliquem.

Quin adjectiu es deu aplicar a algú que et censura per no fer una cosa que quan ell ha tingut 8 anys per fer-la i no l’ha fet? M’agradaria saber el qualificatiu perquè veig que en els darrers mesos aquest estil de fer política s’estila.

 

NOTA 1: mapa mundial de corrupció per països 2010. Espanya en el lloc 30è per darrera de Xile, Uruguay, Eslovènia….